Giỏ hàng

Bộ lễ mộ cô Vân - Hòn Cau

Giá: 300.000 VNĐ
BỘ LỄ VIẾNG CÔ VÂN - HÒN CAU PHỔ THÔNG BAO GỒM:
1. Bộ lễ vàng mã tại Như Ý đóng gói bằng túi xách trang trọng: 120k
 • Áo bà ba giấy
 • Hộp nữ trang giấy
 • Áo binh
 • Sấp tiền chuỗi trắng
 • Sấp tiền chuỗi vàng
 • 10 thỏi vàng giấy
 • 5 loại tiền giấy (100k, 200k, 500k, đô la, tiền âm phủ)
 • Bó nhang
 • Cặp nến (đèn cầy)
2.Hoa trắng lễ: 60k
 • Bó hoa cúc mai trắng
3. Trái cây lễ: 120k
 • Mâm ngũ quả 
Hotline 1: 0708464646 | Hotline 2: 0708464646
Facebook Youtube Top