Giỏ hàng

Lễ nghĩa trang Hàng Keo

Giá: 110.000 VNĐ
BỘ LỄ NGHĨA TRANG HÀNG KEO PHỔ THÔNG BAO GỒM:
1. Lễ vàng mã: 50k
  • Áo binh
  • Sấp tiền chuỗi trắng
  • Sấp tiền chuỗi vàng
  • 5 loại tiền giấy (100k, 200k, 500k, đô la, tiền âm phủ)
  • 5 loại tiền cúng cho người vô danh và người đã khuất
  • Muối 
  • Gạo
  • Bó nhang nhỏ
2. Bó hoa cúc mai vàng: 60k
 
Hotline 1: 0708464646 | Hotline 2: 0708464646
Facebook Youtube Top